Новини

В Інституті охорони ґрунтів розповіли, що потрібно знати орендодавцю, надаючи в користування землю
В Інституті охорони ґрунтів розповіли, що потрібно знати орендодавцю, надаючи в користування землю
Опубліковано: 31 Серпня 2022

В умовах сьогодення виникає занепокоєння екологічним станом усіх без винятку природних ресурсів. Особливої гостроти набуває проблема охорони та раціонального використання земельних ресурсів і насамперед земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє пресслужба Інституту охорони ґрунтів.

Саме ці землі були і є основою життєдіяльності теперішніх і майбутніх поколінь, середовищем їх існування, джерелом матеріального добробуту народу й гарантом продовольчої безпеки держави.

Сьогодні, у зв’язку з недостатнім фінансуванням програм з охорони та підвищення родючості ґрунтів і недосконалою системою моніторингу за якістю землекористування, зведено до мінімуму проведення робіт із докорінного поліпшення ґрунтів, а деякі роботи взагалі не проводяться по кілька років, а то й десятиліть поспіль. При сучасному стані землекористування нові власники та землекористувачі часто порушують основи землеробства, недотримуються науково обґрунтованих сівозмін, порушують технологію обробітку ґрунту, проводять безконтрольне внесення отрутохімікатів тощо, що призводить до погіршення якісних показників ґрунту (зниження вмісту гумусу, макро- та мікроелементів, підвищення кислотності ґрунту). Якщо врахувати, що 1 см гумусового горизонту ґрунту утворюється приблизно за 100 років, то для відновлення природної родючості ґрунту потрібен досить тривалий час.

Пунктом 39 Типового договору оренди землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220 (із змінами), може включатися вимога щодо дотримання орендарем екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил відповідно до статті 24 Закону України «Про оренду землі» та припинення договору оренди землі шляхом його розірвання відповідно до вимог статті 32 Закону України «Про оренду землі» у разі недотримання такої вимоги, зокрема погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки  або приведення у непридатний для використання за цільовим призначенням стан.

У розділі «Умови повернення земельної ділянки» Типового договору оренди землі, початок другого абзацу звучить так: «Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами».

Одним із основних факторів контролю за використанням земель є система моніторингу ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, яка проводиться з метою своєчасного виявлення змін стану ґрунтів, їх оцінки, відвернення наслідків негативних процесів, розроблення науково обґрунтованих систем землеробства і агротехнологій.

Моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення здійснюється зокрема шляхом агрохімічної паспортизації земельних ділянок з наданням даних у вигляді агрохімічного паспорту, у якому зазначають початкові й поточні дані про рівні поживних речовин у ґрунтах і рівні їх забруднення.

Паспортизація земель сільськогосподарського призначення може використовуватися в процесі регулювання  правових основ земельних відносин.

Предметом діяльності державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» є, зокрема:

– здійснення моніторингу ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення з метою збору, аналізу і опрацювання інформації про якісний стан ґрунтів та їх ерозійну безпеку, забруднення ґрунтів важкими металами, радіонуклідами, залишковими кількостями пестицидів та агрохімікатів, іншими токсичними речовинами техногенного та природного походження;

– проведення агрохімічної паспортизації для визначення показників родючості ґрунтів та рівня їх забруднення токсичними речовинами, а також спостереження за змінами цих показників внаслідок господарської діяльності;

– виготовлення та видача агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки з висновком про родючість та екологічний стан ґрунтів і рекомендацій щодо проведення заходів, спрямованих на підвищення родючості ґрунтів і запобігання негативного впливу, в тому числі антропогенного.

З метою контролю з боку орендодавця земель сільськогосподарського призначення та недопущення погіршення якісних характеристик ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки або приведення її орендарем у непридатний для використання за цільовим призначенням стан, пропонуємо послуги моніторингу земель з подальшим виготовленням агрохімічного паспорту при заключенні договорів оренди та при закінченні терміну дії договорів.

Джерело: Agravery.com

Більше новин