Головна / Агропомічник / Як збільшити врожайність огірків
Агрохiм

Агропомічник

Як збільшити врожайність огірків

Науковцями Інституту овочівництва і баштанництва НААН розроблено спосіб вирощування огірка з використанням органо-мінеральної системи удобрення в зрошувальній овочево-кормовій сівозміні. 

Данний спосіб забезпечує отримання урожайності огірка на рівні 19,5 т/га, що перевищує контроль на 25%. 

Експерти рекомендують восени під зяблеву оранку використовувати 50 т/га напівперепрілого гною великої рогатої худоби, а навесні під першу суцільну культивацію локально застосовувати мінеральні добрива в кількості N45P30K30 (культиватором-рослинопідживлювачем на глибину 8-10 см).

Органо-мінеральні системи удобрення зумовлюють більш ефективну оптимізацію живлення овочевих рослин: мінеральні добрива забезпечують оптимальну концентрацію елементів живлення в грунті на початкових етапах розвитку рослин, органічні — пролонгована дія за рахунок поступової мінералізації органічної речовини. 

Впровадження органо-мінеральної системи удобрення сприяє покращенню ряду параметрів родючості грунту: 

 • – зростає кількість азотфіксувальних мікроорганізмів (131,0-168,3 тис. КУО/г сухого грунту)
 • – підвищується потенційна активність азотфіксації (35,7-37,2 нмоль 45 С2Н2/г сухого грунту за годину)
 • – збільшується вміст в орному шарі грунту основних елементів живлення на 13,4-23,8 % відносно контролю. 

Технологію впроваджено впродовж 2017-2019 рр. в господарствах Харківської, Полтавської та Луганської областей на сумарній площі 23,5 га (у різних господарствах чистий прибуток коливався в межах 21,9-86,3 тис. грн/га, рентабельність —17,5–148,2 %). 

Гарних врожаїв та переможних вам рішень!

Більше порад

  Напишіть нам повідомлення
  Підпишіться на e-mail розсилку
  Новини
  Поради