Поради від Пана Агрохімовича

Поради для успішного вирощування цукрових буряків
Поради для успішного вирощування цукрових буряків
Опубліковано: 27 Червня 2023

ПРАВИЛЬНО ВИЗНАЧАЙТЕ СТРОК ОРАНКИ

Щоб запобігти надмірному ущільненню ґрунту та утворенню плужної підошви, не можна починати оранку, коли ґрунт надто вологий. Слід дочекатися його технологічної зрілості. Не проводьте надто глибоку оранку. Це може винести на поверхню біологічно неактивний ґрунт, який має низьку буферну здатність і негативно впливатиме на проростання насіння.

ЗАПОБІГАЙТЕ УТВОРЕННЮ КОЛІЙ

Будь-який слід після основного обробітку ґрунту створює небезпеку його ущільнення, що призводить до погіршення росту та деформації коріння буряків. До того ж перед сівбою потрібно буде проводити додаткове рихлення ґрунту, щоб його розпушити.

УНИКАЙТЕ ПОМИЛОК ПІД ЧАС ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

Успіх вирощування цукрових буряків дуже залежить від польової схожості насіння (10–15 насінин цукрового буряку мають таку ж саму масу, як одна зернина пшениці).

Тому передпосівний обробіток ґрунту для такого дрібного посівного матеріалу потрібно проводити так, щоб досягти оптимальних умов для проростання.

Основні помилки при проведенні передпосівного обробітку ґрунту:

надто рано – призведе до ущільнення ґрунту і деформації коріння буряків;

надто глибоко – заважає осіданню ґрунту і перериває капілярне підняття ґрунтової вологи до насіння;

дуже часто і з надмірною швидкістю – розпорошує структуру ґрунту, сприятиме ерозійним процесам, запливанню та формуванню ґрунтової кірки після опадів.

Дражоване насіння цукрового буряку має потрапити на зволожене, дещо ущільнене посівне ложе з непорушеними капілярами. Накривати насіння має дво-, максимум – трисантиметровий шар рихлого ґрунту, щоб ґрунтова волога, тепло та кисень, необхідні для біологічних процесів проростання, безперешкодно надходили до насіння.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ НАДМІРНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ПОЖИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ПОСІВНОМУ ШАРІ

Основне удобрення завжди слід вносити в осінній період під оранку або дискування. Весняну дозу азоту потрібно вносити якомога раніше, задовго до сівби. Використовуючи сечовину й аміачну селітру, не забувайте про фізіологічне підкислення ґрунту та додаткове внесення кальцію для його нейтралізації.

ПРАВИЛЬНО ВИЗНАЧАЙТЕ СТРОК СІВБИ

Починайте посівні роботи лише тоді, коли ґрунт досягне технологічної стиглості. Перед дощем завчасно призупиніть сівбу: щойно розрихлений ґрунт особливо легко піддається розмиванню та замулюванню.

НАМАГАЙТЕСЯ ДОСЯГТИ ІДЕАЛЬНОГО ЗАГОРТАННЯ НАСІННЯ У ҐРУНТ

Підготовка насіннєвого ложа впливає на проростання, схожість і розвиток рослин. Намагайтеся досягти ідеального насіннєвого ложа. Правильно встановіть глибину сівби. Завжди пильнуйте, щоб у насіння був хороший контакт із ґрунтом, щоб воно було вкрите рихлим дрібногрудочкуватим шаром ґрунту. Сівалка має рухатися повільно, щоб не потрібно було прикочувати ґрунт, а розподіл насіння у площині рядка та глибина загортання залишалися рівномірними.

ПРАВИЛЬНО ОБИРАЙТЕ, ОБСЛУГОВУЙТЕ ТА РЕГУЛЮЙТЕ СІВАЛКУ

На швидкості 6 км/год і з 16-сантиметровими проміжками між насінинами в рядку кожен посівний сошник сівалки має точно і, бажано, без пропусків або подвійного забирання насіння висівати 625 насінин за хвилину. Дуже важливим є не тільки рівномірний розподіл насіння в рядку, а й рівномірність глибини їх загортання і покриття землею.

Своєчасно, ще до початку сівби, необхідно перевірити:

наявність правильних висівних дисків;

частоту норми висівання в ряду (штук на погонний метр), яка в агрегатів із центральним приводом має збігатися з середнім числом зубців на зірочках коробки передач сівалки;

чистоту дірочок висіваючих дисків сошників сівалки;

легкість прокручування приводного вала сошника і висіваючих дисків;

відповідність нормі відстані від очищувача до диска та рівень їх зношування;

рівень загострення сошників для створення ідеального насіннєвого ложа і розміщення насіння посередині борозенки;

відсутність на корпусі висіваючих дисків слідів зношування.

В період сівби необхідно контролювати:

горизонтальність встановлення зчіпки, щоб агрегати сівалки могли працювати строго горизонтально;

відсутність надмірної кількості насіння у висівних ящиках;

рівномірність роботи загортачів насіння;

відповідність нормі ширини міжрядь,

відстань між насінням у рядку та глибину загортання насіння.

Обов’язково перевірте:

чи має насіння достатній контакт із ґрунтом;

чи не налипає волога земля на сошники і колеса;

чи відповідає нормі швидкість руху агрегату, особливо при внесенні ґрунтових гербіцидів, шляхом обов’язкового хронометражу швидкості агрегату.

Незважаючи на важливість дотримання термінів сівби, не перевищуйте швидкість посівного агрегату. Практичний досвід показує, що при збільшенні швидкості його руху зростає ймовірність пропусків, подвійного висівання, недостатнього контакту насіння з ґрунтом і нерівномірність загортання насіння землею. Вдається заощадити лише чистий час руху сівалки, але не час на розвороти, переобладнання, зупинки для досипання насіння та контролю висівання. Необхідно уникати перевищення швидкості руху (понад 6 км/год), оскільки це знижує якість посівних робіт за незначної економії часу.

Своєчасно перевіряйте і замінюйте зношені деталі: сошники, викидач, очісувальний валик, комірчасті диски. Обирайте також висіваючі диски, які відповідають заданій відстані насіння в рядку. Надмірна кругова швидкість диска призводить до пошкодження насіння та пропусків, а дуже мала – до недостатньої точності висіву.

ПОСТІЙНО ПЕРЕВІРЯЙТЕ ЯКІСТЬ СІВБИ

У кожній секції сівалки контролюйте глибину загортання насіння, відстань між насінинами в рядку, якість покриття насіння ґрунтом. Різні фізичні властивості ґрунтів і способи передпосівного обробітку ґрунту часто потребують нового регулювання сівалки.

ПРАВИЛЬНО ЗАСТОСОВУЙТЕ ГЕРБІЦИДИ

Для рівномірності внесення потрібної дози гербіцидів необхідно узгоджувати швидкість руху агрегату з кількістю робочого розчину, який виливається. Для цього перевіряйте витрату робочої рідини кожним розпилювачем і хронометруйте час руху агрегату полем.

ПОСТІЙНО СТЕЖТЕ ЗА ФІТОСАНІТАРНИМ СТАНОМ ПОСІВІВ У СІВОЗМІНІ

Постійно відстежуйте появу тих чи інших бур’янів, шкідників і хвороб у сівозміні. Залежно від того, який шкідливий чинник виявлено, обирайте композиції для обробки посівного матеріалу. У разі значного поширення шкідників цукрових буряків обов’язково доповнюйте захист насіння суцільною обробкою посівів розчином або гранульованими інсектицидами. Під час застосування гербіцидів у сівозміні під інші культури обов’язково враховуйте їхню післядію на рослини цукрових буряків.

Гарних врожаїв та переможних вам рішень!

Більше порад